AN TOÀN - HIỆU QUẢ - TỪNG BƯỚC PHÁT TRIỂN VỮNG CHẮC
bg-01

Công trình hạ tầng cơ sở

Thông tin dự án
Hình Ảnh Chi Tiết

Cơ sở hạ tầng KCN Việt Nam - Singapo

pic

Chủ đầu tư: Công ty LD TNHH KCN Việt Nam - Singapore
Địa điểm: KCN Việt Nam – Singapore, tỉnh Bình Dương
Tiến độ thi công: từ 2001 đến 2003.